II. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı

22-23 Ekim 2009

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Prof. Aziz Köklü Salonu

 1. Gün: 22 Ekim 2009, Perşembe

 Açış Konuşmaları: 10.00 – 10.30

 –          Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

 –          Prof. Dr. Celal Göle (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

 Oturum: 10.30 – 11.30

 •  Çalışma İlişkileri ve Sanat Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tijen Erdut

   –          Rıdvan SEVİNÇ (SBF), “Türkiye’de Karikatür ve Çalışma İlişkileri”

   –          Tülün ŞİMŞEK (SBF), “Çalışma İlişkileri ve Sanat: Orhan Kemal Romanları Örneği”

   Yemek Arası: 11.30-12.30

   2. Oturum: 12.30 – 14.00

   Kapitalizm,  Sosyal Dışlanma,  Yabancılaşma

   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu

   –          Nihan KALKANDELER (Kocaeli Ü.), “Sosyal Dışlanmanın Yarattığı Psikolojik Yalnızlık ve Yabancılaşma”

   –          Aylin URKAN (İstanbul Ü.), “Türkiye’de Sosyal Dışlanma Sorunsalı ve Çözüm Önerileri”

   –          Mehmet Erman EROL (İstanbul Ü.), “Yeni Kapitalizmde Çalışma ve Yabancılaşma”

   3. Oturum: 14.00 – 15.30

   Sağlık, Güvenlik ve Çevre

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürhan Fişek

   –          Feyza TURGAY (Kocaeli Ü.), “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Taşeronlaştırılması Çerçevesinde Emek Sömürüsü”

   –          Mustafa GÜMÜŞ (Uludağ Ü.), “Türkiye’de İş Kazalarının Ekonomik Maliyetleri ve Bir İş Kazası Örneği”

   –          Atilla GÜLER (Dokuz Eylül Ü.), “Suyun Piyasaya Açılması”

   Çay-Kahve Arası: 15.30 – 15.45

   4. Oturum: 15.45 – 17.00 

      Endüstri İlişkileri ve Örgütlenme Deneyimleri

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Kılıç

 –          Mete AKPINAR (İstanbul Ü.), “Toplumsal Anlaşma Faaliyetinin Endüstri İlişkileri Açısından Gerekliliği ve 1938 İsveç Temel Anlaşma Örneği”

 –          Gizem TEKİN (Muğla Ü.), “Sendikaların Şube Düzeyindeki Sosyal Faaliyetleri ve Yatağan İlçesi Örneğinde Toplumla Bütünleşmeleri”

 –          Tolga ÇETİN (Dokuz Eylül Ü.), “Enformel Ekonomide Örgütlenme ve Hindistan’dan Farklı bir Örgütlenme Deneyimi: SEWA Örneği”

 Kokteyl: 17.00– 18.30

2. Gün: 23 Ekim 2009, Cuma

 5. Oturum: 10.00 – 12.00

 İşsizlik ve İstihdam Sorunları

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman

 –          Anıl Mevlüt GÜVEN (SBF), “Türkiye’de Bölgesel Asgari Ücreti Uygulama Çabaları: Eleştirel Bir Bakış”

 –          Didem KARAOSMANOĞLU (Dokuz Eylül Ü.), “Yeni İstihdam Paketi ve Özel İstihdam Büroları”

 –          A. Yiğit TEZKAN (SBF), “Uluslararası Göç ve ILO”

 –          Hazal İŞBİTİREN – Merve DARIYEMEZ (Muğla Ü.), Kumluca’da Mevsimlik Sera İşçileri”

 –          Gizem ERTÜRK (Kocaeli Ü.), “Türkiye’de İşsizlik Gerçeği ve Güncel Ekonomik Krize Karşı Alınan Önlemlerin Üniversiteli -Potansiyel İşsizler- Gözüyle Değerlendirmesi: Alan Araştırması Verileri”

 Yemek Arası: 12.00 – 13.00

 6. Oturum: 13.00 – 14.30             

Sosyal Politika, Yoksulluk ve Kırsal Alanlar

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki Erdut

 –          Burcu METE (SBF), “İstihdamdan Uzak Bir Öneri Olarak Yurttaşlık Gelirinin Yoksullukla Mücadeledeki Etkinliği”

 –          Hasan KILIÇ  (SBF), “Yoksulluğun Yeniden Üretimi, Sosyal Politika ve AKP”

 –          Vahide ALKAN (Dokuz Eylül Ü.), “Türkiye’de Tarım Politikalarında Değişim”

 –          Serhat GÖRDÜK (Dokuz Eylül Ü.), “Mayınlı Arazilerin Tarıma Açılması ve İstihdam Sorunu”

 Çay-Kahve Arası: 14.30 – 14.45

 7. Oturum: 14.45 – 16.15

 İşgücü Piyasasının Görünmeyenleri: Kadınlar ve Çocuklar

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Toksöz

 –          Ezgi KÖKSAL (Anadolu Ü.), “Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasındaki Yerinin Bölgesel ve Sektörel Düzeyde Analizi”

 –          Özge Saygın – Zeynep YILMAZ (Kocaeli Ü.), “Kadınların İş Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar”

 –          Yasemin GÜMÜŞ (Muğla Ü.), “ ‘Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi’nin Değerlendirilmesi ve Eleştirisi”

 –          Tuğçe KIR – Abdullah YILMAZ (Dokuz Eylül Ü.), “Küreselleşme ve Çocukların Çalıştırılması”

 Kongre Değerlendirme Forumu: 16.30 – 17.30