II. Çalışma Yaşamı Kongresi 26-27 Nisan 2008

1. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 16-17 Ekim 2008

Sendikal Hak ve Özgürlükler Sempozyumu 28 Kasım 2008

Irregular Migration Workshop 4-5 Aralık 2008