7. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Sergisi, 20 Nisan 2009

2. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi22-23 Ekim 2009

ILO Temel Haklar Bildirgesi Ve Türkiye’de Çalışma Yaşamı Sempozyumu, 9 Kasım

Çocuk Emeği Düşünce Ortamı Sempozyumu 19 Kasım 2009