III. Çalışma Yaşamı Kongresi 3-4 Nisan 2010

Workshop Changing Structure of the Welfare Regime and Gender in Turkey 30 Nisan

3. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 14-15 Ekim 2010

Geçmişten Günümüze Kadın Emeği Sempozyumu 25 Ekim 2010