odul afis(1)

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncü isimlerinden Prof. Dr. Cahit Talas anısına A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilmekte olan “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”nü kazananlar belli oldu. Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik’ten oluşan Jüri, “Doktora” kategorisinde Dr. Süreyya Algül’ün “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı tezini ödüle değer görürken, Dr. Sidar Çınar’ın “Bağımlı Çalışma İlişkileri Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Malatya Örneği Üzerinden Analizi” başlıklı tezi de övgüye değer bulundu. Jüri, “Yüksek Lisans” kategorisinde ise Tolga Tezcan’ın “Discrimination Experienced by Disabled Employees in the Public Sector: ‘Institutional Discrimination Area’ (“Kurumsal Ayrımcılık Alanı” Olarak Kamu Sektöründe Çalışan Engellilerin Yaşadıkları Ayrımcılık) başlıklı tezini ödüle değer görürken, Ahmet Miraç Sönmez’in “Türkiye’de Kamu Personel Rejiminde Yardımcı Hizmetler Sınıfında Alt İşverenlik: Sağlık Bakanlığı Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi de övgüye değer bulundu. Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü, 24 Ekim 2013, Perşembe günü saat 14.45’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.