Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından düzenlenen ve sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, bu yıl 3. defa verildi.

Yüksek Lisans alanında, Samet Yaşar‘ın, “Mütareke Döneminde İstanbul’da İşçi Hareketleri (1919-1922)” başlıklı tezi; Yüksek Lisans alanında, Mehmet Atilla Güler‘in, “Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeni Toplumsal Hareketler: Yunanistan, Arap Baharı, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri” başlıklı tezi; Doktora alanında ise Orkun Saip Durmaz’ın, “Emek Süreci ve Yeniden Proleterleşme: Türkiye’de Öğretmen Örneği” başlıklı tezi jüri tarafından övgüye değer bulundu.

 cahittalas