Adsız

Kadın emeği ve kadın işgücünün çeşitli boyutları üzerine çalışan araştırmacılar açısından önemli bir kaynak kitap yayınlandı. ”Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi” başlığını taşıyan ve ASPB tarafından yayınlanan kitap, A.Ü. SBF öğretim üyeleri  Prof.Dr. Gülay Toksöz, Yrd. Doç.Dr. Emel Memiş, Yrd. Doç.Dr. Seçil Kaya Bahçe ve Muğla Üniversitesinden Doç.Dr. Saniye Dedeoğlu’nun ortak çalışmasının ürünü. Kadınların hane içindeki ödenmeyen emeklerinin ve hane dışındaki gelir getirici çalışmalarının karşılıklı etkisini ve karmaşık yapısını, mevcut istatistikleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden geçirerek değerlendiren çalışmada  TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Anketi, Kazanç Yapısı Anketi ve Zaman Kullanımı Anketi  mikro veriler üzerinden kapsamlı biçimde analiz ediliyor.

Tam metine ulaşmak için tıklayınız.