Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına alınmıştır.

Metal işçilerinin toplu eyleminin Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin ve sendikacılığının yıllardır sıkıntısını çektiği temel sorunlarla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz.

Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya ve sorunları barışçı yollarla çözmeye çağırıyoruz.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri olarak, uyuşmazlığın çözümü için her türlü bilimsel ve insanî desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamak isteriz.
Saygılarımızla.

22 Mayıs 2015

Prof. Dr. Metin KUTAL (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
Prof. Dr. Çiğdem KIREL
Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
Prof. Dr. Banu UÇKAN
Prof. Dr. Faruk SAPANCALI
Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Prof. Dr. Gürhan FİŞEK
Prof. Dr. İlkay SAVCI
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Meryem KORAY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Neslihan OKAKIN
Prof. Dr. Pir Ali KAYA
Prof. Dr. Recep VARÇIN
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Prof. Dr. Tijen ERDUT
Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER
Prof. Dr. Zeki ERDUT
Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ
Doç. Dr. Betül URHAN
Doç. Dr. Burcu GÜLER
Doç. Dr. Dilek BAYBORA
Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ
Doç. Dr. Fuat MAN
Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ
Doç. Dr. Hatice EROL
Doç. Dr. Meltem DELEN
Doç. Dr. Nilgün ONGAN
Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Doç. Dr. Recep KAPAR
Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU
Doç. Dr. Serap ÖZEN
Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP
Doç. Dr. Şule DALDAL
Doç. Dr. Zerrin SUNGUR
Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ
Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin DEMİRER
Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK
Yrd. Doç. Dr. Emre KOL
Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. M. Rauf KESİCİ
Yrd. Doç. Dr. Meryem KURTULMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe
Yrd. Doç. Dr. Nihan CİĞERCİ ULUKAN
Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY
Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp
Yrd. Doç. Dr. Servet GÜN
Yrd. Doç. Dr. Umut ULUKAN
Dr. Murat ÖZVERİ
Arş. Gör. Dr. Denizcan KUTLU
Arş. Gör. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ
Arş. Gör. Dr. Orkun Saip DURMAZ
Arş. Gör. Dr. Hakan TOPATEŞ
Arş. Gör. Dr. Şafak TARTANOĞLU
Arş. Gör. Akın ÖZDEMİR
Arş. Gör. Altan Başaran
Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ÖZMEN
Arş. Gör. Bilge CENGİZ
Arş. Gör. Ceyhun GÜLER
Arş. Gör. Cihan DURMUŞKAYA
Arş. Gör. Ebru KANYILMAZ POLAT
Arş. Gör. Feyza TURGAY
Arş. Gör. Gonca GEZER
Arş. Gör. Halil BALCI
Arş. Gör. Hilmi ETCİ
Arş. Gör. İdil Ece BAL
Arş. Gör. Maviş YILDIRIM
Arş. Gör. Mehmetcan TÜRKÖLMEZ
Arş. Gör. Mihrican ZORLU
Arş. Gör. Nail DERTLİ
Arş. Gör. Olcay BESNİLİ MEMİŞ
Arş. Gör. Onur Can TAŞTAN
Arş. Gör. Onur METİN
Arş. Gör. Ömer CEYLAN
Arş. Gör. Ömer Furkan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Özal Çiçek
Arş. Gör. Selami BAYRAK
Arş. Gör. Selcan PEKSAN
Arş. Gör. Serter ORAN
Arş. Gör. Sevda KÖSE
Arş. Gör. Seyran GÜRSOY
Arş. Gör. Yasemin ARI KOVANCI
Arş. Gör. Yelda BEKTAŞ

Adsız