Talas --d--l-- 2015

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından, Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına tesis edilen ve 2012 yılından itibaren sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” değerlendirme sonuçları belli oldu. Başvuran doktora tezleri arasında Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Yar. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın Leeds Üniversitesi’nde yazılan “Health reform and new politics of health care in Turkey” başlıklı tezi ödüle değer görüldü. Doktora tezleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Denizcan Kutlu’nun Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazılan “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu” başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Özge Sanem Özateş Gelmez’in Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazılan “Kadının Bakım Emeğinin Evde Bakım Uygulaması Üzerinden Değerlendirilmesi, Bir Karma Yöntem Araştırması: Ankara Mamak Örneği” başlıklı tezleri Jüri tarafından “Övgüye Değer” bulundu. Ödüle başvuran yüksek lisans tezleri arasında ise Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü Araştırma Görevlisi Ceyhun Güler’in Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazılan “Uluslararası Sendikal Hareket İçinde Yeni Bir Oluşum Çabası: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Sendikal Stratejileri” başlıklı tezi Jüri tarafından “Övgüye Değer” bulundu. Ödül kazananlar yanında, başarılı çalışmalarıyla ödüle başvuran genç meslektaşlarımıza, Ödül Jürisi’nde görev yapan hocalarımıza ve katkılarıyla ödülü mümkün kılan Sosyal-İş Sendikası yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü, 22 Ekim 2015 Perşembe günü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak törenlere sahiplerine verilecek. Hocasından öğrencisine, sendikacısından bürokratına sosyal politikaya ilgi duyan herkesi ödül törenine bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla…

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi