12592271_10208203712442415_2546667102105548463_n

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, 8 yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, değişik bölümlerden öğrencilerimiz arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da bizleri mutlu etti. İlk sekiz kongrede tebliğ sunan bazı gençlerimizin, daha sonra değişik bölümlerimize araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. “9. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ni ise 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde gene A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapacağız. Bu Kongre’de bütün bölümlerimizin lisans ve lisansüstü öğrencilerini aramızda görmeyi diliyoruz. Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan “9. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne, uğraşı alanımıza giren tüm konularda tebliğler önerilebilecektir. Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongre’de tebliğ sunacak öğrencilerin ulaşım ve Ankara’daki barınma masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Kongre ile ilgili bilgilere, http://spaum.politics.ankara.edu.tr ve http://sosyalpolitikacilar.blogspot.com adreslerinde yer verilecektir. Tebliğ önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak gencsosyalpolitikacilar@gmail.com kullanılmalıdır.
9. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi: 
30 Haziran 2016: Kongre tebliğ önerilerinin (en fazla 500 kelime) son gönderilme tarihi.
15 Temmuz 2016: Kongreye kabul edilen tebliğlerin duyuru tarihi.
16 Eylül 2016: Kongreye kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi.
20-21 Ekim 2016: 9. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi
__._,_.___