3. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı

14-15 Ekim 2010

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Aziz Köklü Salonu

 

1. Gün: 14 Ekim 2010

        Kayıt: 9.30-10.00

Açılış Konuşmaları: 10.00 – 10.30

 • Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
 • Prof. Dr. Celal Göle (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Cemal Taluğ  (Ankara Üniversitesi Rektörü)
 1. Oturum: 10.30 – 11.45

SOSYAL KORUMA: GÜNCEL TARTIŞMA VE GELİŞMELER

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu

 • Çağın Erbek (Marmara Ü.) Sermaye Birikimi Bağlamında Sosyal Politika: Farklılaşan Anlamlar, Değişen Algılar
 • Fatma Vatan (Süleyman Demirel Ü.) Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Kurumsal Yeniden Yapılanma
 • Gizem Tekin (Muğla Ü.) Kalkınma Planlarında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma: 1963-2005  
 • Mehmet Atilla Güler (Dokuz Eylül Ü.) Genç Nüfusta Sosyal Dışlanma

Yemek Arası: 11.45 – 13.00

2.    Oturum: 13.00 – 14.30

 İŞGÜCÜ PİYASALARINDA DÖNÜŞÜM DİNAMİKLERİ

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Kılıç

 • Ebru Özdemir (Dokuz Eylül Ü.) Türkiye’de İşsizlik ve Aktif İstihdam Politikaları
 • Fatma Nur Tokaç (Dokuz Eylül Ü.) Türkiye’de Tarımsal Dönüşüm ve Topraksızlaştırma
 • Sevgi Erhalim (Dokuz Eylül Ü.) Türkiye’de Tarımsal İstihdamın Azalmasının İşsizlik Üzerine Etkisi
 • Rahim Taghizadeh (Ankara Ü.) İran İşgücü Piyasasının Temel Özellikleri: 1976-2006
 • Onur Metin (Sakarya Ü.) Zorunluluğun Özgürlükle İmtihanı: Çalışma ve Boş Zaman Üstüne Değerlendirmeler

Çay-Kahve Arası: 14.30 – 14.45

3.    Oturum: 14.45 – 16.00

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİNİN HALLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Toksöz

 • Serap Özmen (Anadolu Ü.) Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılım Oranının Sendikalaşma Eğilimine Etkisi
 • Nesibe Şule Yumuşak (Dokuz Eylül Ü.) Kısmi Süreli Çalışma ve Kadın İşgücü

·      Yasemin Gümüş / Tolga Yılmaz (Muğla Ü.) Muğla’da Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ile Ev Kadınlarının Sosyal İçerilme Düzeylerinin Karşılaştırılması

    2. Gün: 15 Ekim 2010

 

4.    Oturum: 10.30 – 11.45

 ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürhan Fişek

 

 • Nilay Türkoğlu (Dokuz Eylül Ü.) İş Sağlığı Açısından Yıldırma (Mobbing)
 • Akansu Ayyıldız (Ankara Ü.) İşçi Sağlığı ve Ergonomi Açısından Ayakta Tutulma  
 • Rasim Çetin (Uludağ Ü.) Türkiye’de Madencilik Sektöründe İş Kazaları

Yemek Arası: 11.45 – 13.00

5.    Oturum: 13.00 – 14.30

DÜNDEN BUGÜNE EMEĞİN ÖRGÜTLENME VE DİRENİŞ DENEYİMLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu

 • Gamze Mengüten (Dokuz Eylül Ü.) Küreselleşen Sermaye Karşısında Emeğin Örgütlenmesi: Toplumsal Hareket Sendikacılığı 
 • Mutlu Sarp (Muğla Ü.) İzmir’de Yasaklı Dönemin Grevleri: 1946-1960
 • Dilara Gezgez (Uludağ Ü.) 2010 Türkiyesi’nde Sendikal Hak İhlalleri
 • Tülün Şimşek (Ankara Ü.) Tekel İşçi Direnişi – 2010

Çay-Kahve Arası: 14.30 – 14.45

6.   Oturum: 14.45 – 16.00

EMEĞİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

 • Onur Bakır (Ankara Ü.) TÜRK-İŞ ve AB
 • Bilge Pınar Yenigün (Ankara Ü.) DİSK ve AB
 • Nursel Durmaz (Ankara Ü.) HAK-İŞ  ve AB
 • Mahsun Turan (Ankara Ü.) İşçi Konfederasyonlarının AB Sürecine İlişkin Tutumuna Dair Genel Değerlendirme

Kokteyl: 16.30 – 18.00