2014

7.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 23-24 Ekim 2014

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü – 2014 23 Ekim 2014

2013

6. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi24-25 Ekim 2013

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü – 2013 24 Ekim 2013

2012

Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu 13 Nisan 201

IV. Çalışma Yaşamı Kongresi 28 – 29 Nisan 201

5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi11-12 Ekim 2012

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü – 2012 11 Ekim 2012

Türk-İş Sendikacılık Akademisi 2012

2011

4. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 13-14 Ekim 2011

Göç ve Kadın Emeği Sempozyumu 28 Kasım 2011

2010

III. Çalışma Yaşamı Kongresi 3-4 Nisan 2010

Workshop Changing Structure of the Welfare Regime and Gender in Turkey 30 Nisan

3. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 14-15 Ekim 2010

Geçmişten Günümüze Kadın Emeği Sempozyumu 25 Ekim 2010

2009

7. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Sergisi, 20 Nisan 2009

2. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 22-23 Ekim 2009

ILO Temel Haklar Bildirgesi Ve Türkiye’de Çalışma Yaşamı Sempozyumu, 9 Kasım

Çocuk Emeği Düşünce Ortamı Sempozyumu 19 Kasım 2009

2008

II. Çalışma Yaşamı Kongresi 26-27 Nisan 2008

1. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 16-17 Ekim 2008

Sendikal Hak ve Özgürlükler Sempozyumu 28 Kasım 2008

Irregular Migration Workshop 4-5 Aralık 2008