Ahmet Yenertürk

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 21

2015 PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ SONUÇLARI BELLİ OLDU.

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından, Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına tesis edilen ve 2012 yılından itibaren sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” değerlendirme sonuçları belli oldu. Başvuran doktora tezleri arasında Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi […]

ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN METAL İŞÇİLERİ EYLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

by Ahmet Yenertürk

Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına alınmıştır. Metal işçilerinin toplu eyleminin Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin ve sendikacılığının yıllardır sıkıntısını çektiği […]

Workshop on Employment and Equity Program

by Ahmet Yenertürk

17 JUNE 2015, WEDNESDAY WELCOME&CHECK-IN (*) (*) Guests will be informed by e-mail about the transfers and accommodation 18 JUNE 2015, THURSDAY 10:00 – 10:30: WORKSHOP OPENING CEREMONY 10:30 – 12:30: SESSION I: ECONOMIC PERSPECTIVE ON INCOME INEQUALITY Discussant: Aušra Repečkienė, Lithuania Kaunas University of Technology. Berrin Ceylan Ataman- Sinan Borluk, Ankara University, Inter-regional income distribution […]

Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi yayımlandı

by Ahmet Yenertürk

Kadın emeği ve kadın işgücünün çeşitli boyutları üzerine çalışan araştırmacılar açısından önemli bir kaynak kitap yayınlandı. ”Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi” başlığını taşıyan ve ASPB tarafından yayınlanan kitap, A.Ü. SBF öğretim üyeleri  Prof.Dr. Gülay Toksöz, Yrd. Doç.Dr. Emel Memiş, Yrd. Doç.Dr. Seçil Kaya Bahçe ve Muğla Üniversitesinden Doç.Dr. Saniye Dedeoğlu’nun ortak çalışmasının ürünü. […]

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü – 2015

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, Türkiye’de sosyal politika disiplininin gelişmesinde büyük emeği olan, eski SBF Dekanı ve Çalışma Bakanı, hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilmek üzere “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” tesis etmiş  ve Ödül 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sahiplerini bulmuştu. Merkezimiz, 2015 […]

8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, 7 yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, değişik bölümlerden öğrencilerimiz arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından […]

"Workshop on Employment and Equity"

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından, Cornell Üniversitesi, Queen Mary Üniversitesi ve Lille Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımlarıyla  gerçekleştirilecek “Workshop on Employment and Equity” başlıklı etkinlik, 17 – 21 Haziran 2015 tarihinde AÜ SBF’de yapılacaktır. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.