Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (SOSYAL-İŞ)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

ILO Türkiye Temsilciliği

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

İş Müfettişleri Derneği

Institute for Migration, Ethnicity and Society (REMESO)