Duyurular Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 1120 Toplam Kayıt : 26

Workshop on Employment and Equity Program

by Ahmet Yenertürk

17 JUNE 2015, WEDNESDAY WELCOME&CHECK-IN (*) (*) Guests will be informed by e-mail about the transfers and accommodation 18 JUNE 2015, THURSDAY 10:00 – 10:30: WORKSHOP OPENING CEREMONY 10:30 – 12:30: SESSION I: ECONOMIC PERSPECTIVE ON INCOME INEQUALITY Discussant: Aušra Repečkienė, Lithuania Kaunas University of Technology. Berrin Ceylan Ataman- Sinan Borluk, Ankara University, Inter-regional income distribution […]

Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi yayımlandı

by Ahmet Yenertürk

Kadın emeği ve kadın işgücünün çeşitli boyutları üzerine çalışan araştırmacılar açısından önemli bir kaynak kitap yayınlandı. ”Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi” başlığını taşıyan ve ASPB tarafından yayınlanan kitap, A.Ü. SBF öğretim üyeleri  Prof.Dr. Gülay Toksöz, Yrd. Doç.Dr. Emel Memiş, Yrd. Doç.Dr. Seçil Kaya Bahçe ve Muğla Üniversitesinden Doç.Dr. Saniye Dedeoğlu’nun ortak çalışmasının ürünü. […]

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü – 2015

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, Türkiye’de sosyal politika disiplininin gelişmesinde büyük emeği olan, eski SBF Dekanı ve Çalışma Bakanı, hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilmek üzere “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” tesis etmiş  ve Ödül 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sahiplerini bulmuştu. Merkezimiz, 2015 […]

8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, 7 yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, değişik bölümlerden öğrencilerimiz arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından […]

"Workshop on Employment and Equity"

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından, Cornell Üniversitesi, Queen Mary Üniversitesi ve Lille Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımlarıyla  gerçekleştirilecek “Workshop on Employment and Equity” başlıklı etkinlik, 17 – 21 Haziran 2015 tarihinde AÜ SBF’de yapılacaktır. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yeni Yayın: Çeviri

by Ahmet Yenertürk

Werner Sengenberger tarafından kaleme alınan, Dr. Osman Tezgel tarafından Türkçe’ye çevirilen ve çeviri editörlüğü yapılan “Uluslararası Çalışma Örgütü: Amaçları, İşlevleri ve Politik Etkileri“ isimli kitap, Freidrich-Ebert Stiftung Derneği ve Alman Sendikalar Konfederasyonu tarafından yayımlanmıştır.