RAPORLAR

TOKSÖZ, Gülay, S. Dedeoğlu, E.M. Parmaksız ve S.K. Bahçe (2014) “Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi” T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Proje Raporu

KİTAP

BALABAN, Utku (2014) “Social Inclusion Policies in Turkey: Challenges and Suggestions for 2014-2018“, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Arka Plan Raporu

DOĞAN, Elif.T. (2013) Dünden Bugüne Zanaatkârlık: Cam İşçiliği Örneği, Ankara: ÇASGEM YayınlarıFİŞEK, Gürhan (2014) “Çalışma Yaşamında Sağlık Güvenlik” (2.Baskı) Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı Yayını, Ankara

FİŞEK, Gürhan (2014) “Cumhuriyet’in Anıt Kurumu Üniversite” (Taner Akpınar, Umur Aşkın, Can Umut Çiner, Özgün Millioğulları ile birlikte) Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Yayını

ERDOĞDU Seyhan, Toksöz G. (2013) Türkiye’de Ev İşçileri, ILO Türkiye

MAKAL, Ahmet (2007) “Ameleden İşçiye – Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları”, İletişim Yayınları,  İstanbul, 2007.

MAKAL, Ahmet (2002) “Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963“, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

MAKAL, Ahmet (1999) “Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946”, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.

MAKAL, Ahmet (1997) “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920”, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

MAKAL, Ahmet (1987) “Grev: Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar”, V Yayınları, Ankara.

TOKSÖZ, Gülay, Erdogdu S. (2013) “The visible face of women’s invisible labour: Domestic Workers in Turkey, ILO, Geneva.

TOKSÖZ Gülay, Erdoğdu S., Kaşka S. (2013) “Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları, IOM Türkiye

TOKSÖZ Gülay, Erdoğdu S., Kaşka S. (2013) “Irregular Labour Migration in Turkey and Situation of Migrant Workers in the Labour Market“, IOM Turkey.

TOKSÖZ, Gülay (2007) “Turkiye’de Kadın İstihdamının DurumuILO Ankara

TOKSÖZ Gülay (2007) “Women’s Employment Situation in Turkey, ILO, Ankara.

TOKSÖZ, Gülay (2006) “Uluslararası Emek Göçü, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

ÖZSUCA, Şerife T. ve Gülay Toksöz. “Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler.” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 591 (2003).

KİTAP BÖLÜMÜ

FİŞEK, Gürhan (2015) “İfade ve Hak Arama Özgürlüğü 2.Gençlik Kurultayı (14 Kasım 2013) Kitabı, Ankara .

FİŞEK, Gürhan (2014) “Planlamanın 50.Yılında Sağlıkta Planlama : Bir Adım İleri, İki Adım Geri“, (21.Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı kitabı içinde) A.Ü.S.B.F. Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Ankara

FİŞEK, Gürhan (2012) “İşleyen Beyin Işıldar”,  (Beyİn Gücü Mezarlığı : Türkiye kitabı içinde),  Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Yayını, Mayıs

FİŞEK, Gürhan (2012) “KHK’ler Kervanı ve Sosyal Politika (Kanun Hükmünde Kararnamelerle Yönetmek kitabı içinde) Derleyen : A.Argun Akdoğan, ekonomik ve Toplumsal Örgütlenme Sorunları Dizisi No.3 Yayed Yayını.

FİŞEK, Gürhan  (2011) İş Güvenliği Uzmanlığında Takım Oyunu” Sarper Süzek’e Armağan, Ankara Hukuk Fakültesi Yayını.

FİŞEK, Gürhan ve C. U. Çiner (2011) “Sağlıkta Sosyalleştirme : “Genel” ile “Yerel”in Önemi” Yönetim Üzerine Kurthan Fişek’e Armağan içinde.

MAKAL, Ahmet (2012)  “Türkiye’de Kadın Emeğinin Tarihsel Kökenleri: 1920-1960“, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Editörler: Ahmet Makal, Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss. 38-115.

MAKAL, Ahmet (2012) “Temel Kavram ve Yöntem Sorunları“, Çalışma İlişkileri Tarihi, Editör: Ahmet Makal, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, Temmuz, ss. 1-25.

MAKAL, Ahmet (2012) “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri“, Çalışma İlişkileri Tarihi, Editör: Ahmet Makal, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, Temmuz, ss. 78-111.

MAKAL, Ahmet (2012) “Türkiye’de Tek Parti Döneminde Çalışma İlişkileri: 1920-1946“, Çalışma İlişkileri Tarihi, Editör: Ahmet Makal, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, Temmuz, ss. 112-152.

MAKAL, Ahmet (2012) “Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1960“, Çalışma İlişkileri Tarihi, Editör: Ahmet Makal, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, Temmuz, ss. 155-197.

MAKALE

DOĞAN, Elif T. (2012)  “Hamile Kadınların Çalışma Yaşamında Maruz Kaldığı Ayrımcı Uygulamalar”, İş – Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, (14/2), 79 – 98.

DOĞAN, Elif T. (2012)  “Zanaatkârlığın Günümüzde Yeniden Yorumlanması: Yeni Zanaatkârlık Mı?”,Çalışma İlişkileri Dergisi,  (3/1), 67 – 85.

FİŞEK, Gürhan (2016) “2014 İş Kazalarının Maliyeti”, Çalışma Ortamı Dergisi, Ocak Şubat, Sayı: 144

FİŞEK, Gürhan (2015) “Az Zamanda Çok İşler Yaptı : Laik Hukukun Mimarı : Mahmut Esat Bozkurt” Çalışma Ortamı Dergisi, Ocak Şubat, Sayı: 138

FİŞEK, Gürhan (2015) “İş Sağlığında Dört Yönetmelik ve İşyeri Doktoru” Çalışma Ortamı Dergisi, Ocak Şubat, Sayı: 138

FİŞEK, Gürhan (2015)  “Az Zamanda Çok İşler Yaptı : Laik Eğitimin Mimarı : Vasıf Çınar” – Çalışma Ortamı Dergisi, Mart Nisan 2015  Sayı: 139

FİŞEK, Gürhan (2015) “Can Kaygısı ile İşi Reddetme”  Çalışma Ortamı Dergisi, Mart Nisan, Sayı: 139

FİŞEK, Gürhan (2015) “O Bizden Biri : Sosyal Politikanın Başöğretmeni Ord.Prof.Gerhard Kessler  Çalışma Ortamı Dergisi, Mayıs Haziran Sayı: 140

FİŞEK, Gürhan (2015) “İşyerlerinde İnsan Odaklı Erken Uyarı Sistemleri” Çalışma Ortamı Dergisi, Temmuz Ağustos, Sayı: 141

FİŞEK, Gürhan (2015) “Bir Barış Çağrısı : Damdan Düşen Halden Bilir”, Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim, Sayı: 142

FİŞEK, Gürhan (2015) Tarım İşçilerinin Yol Kazaları ile Kötü Yaşam Koşulları  : Böyle Gelmiş Böyle Gitmez,  Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim, Sayı: 142

FİŞEK, Gürhan (2015) “Sağlık Nerede?” Çalışma Ortamı Dergisi, Kasım Aralık, Sayı: 143

FİŞEK, Gürhan (2015)  “Terzi Kendi Söküğünü Dikemez” Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, No.33

FİŞEK, Gürhan (2014) “Yeni Dönemde (6331 s.k. Sonrası) Değerlendirmeler – 3” Çalışma Ortamı Dergisi, Ocak – Şubat Sayı: 132

FİŞEK, Gürhan (2014) “Kazalarda Öngörünün Toplumsallaşması” Çalışma Ortamı Dergisi, Mart – Nisan Sayı: 133

FİŞEK, Gürhan (2014) “Çalışan Çocukların Durumu 2012” Çalışma Ortamı Dergisi, Mayıs Haziran, Sayı: 134

FİŞEK, Gürhan (2014) “Toplu Yaşanılan  Alanlarda Su Sorunu Çalışma Ortamı Dergisi, Temmuz Ağustos, Sayı: 135

FİŞEK, Gürhan (2013) “Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı : Hayal mi?” Çalışma Ortamı Dergisi, Ocak – Şubat Sayı: 126

FİŞEK, Gürhan (2013) “Yeni Dönemde (6331 s.k. Sonrası) Değerlendirmeler – 1” Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül – Ekim Sayı: 130

FİŞEK, Gürhan 2013) “Yeni Dönemde (6331 s.k. Sonrası) Değerlendirmeler – 2” Çalışma Ortamı Dergisi, Kasım – Aralık Sayı: 131

FİŞEK, Gürhan (2012) “Toplum Hekimliğine Gönül Verenler : Köycü Doktor – Reşit Galip” Çalışma Ortamı Dergisi, Ocak Şubat, Sayı: 120

FİŞEK, Gürhan (2012) Toplum Hekimliğine Gönül Verenler : Cüzzamlıların Babası Etem Utku  Çalışma Ortamı Dergisi Mart Nisan, Sayı 121

FİŞEK, Gürhan (2012) Toplum Hekimliğine Gönül Verenler : Motosikletli Ebe”, Çalışma Ortamı Dergisi, Mayıs Haziran, Sayı: 122

FİŞEK, Gürhan (2012) “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”, Çalışma Ortamı Dergisi, Temmuz Ağustos, Sayı: 123

FİŞEK, Gürhan (2012) Türkiye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Çağdaşlık Karnesi 2012”, Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim Sayı: 124

FİŞEK, Gürhan (2012) Şehitler İş Kazası Kurbanı mı?, Çalışma Ortamı Dergisi, Kasım Aralık Sayı: 125

FİŞEK, Gürhan (2011) “Az Zamanda Çok İşler Yaptı” Çalışma Ortamı Dergisi Kasım Aralık, Sayı 119

FİŞEK, Gürhan (2011) “Korku Tüneli’nde Çevre, Su ve Orman”  Çalışma Ortamı Dergisi,Eylül Ekim, Sayı 118

FİŞEK, Gürhan (2011) Sosyal Politikaya İkinci Büyük Hükümet Darbesi : Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”   Çalışma  Ortamı Dergisi, Eylül Ekim Sayı 118

FİŞEK, Gürhan (2011) “İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz” Çalışma Ortamı Dergisi Temmuz Ağustos, Sayı 117

FİŞEK, Gürhan (2011) “e-oylama Yoluyla İş Sağlığı Güvenliğinde Katılım”  Çalışma Ortamı Dergisi, Mayıs Haziran, Sayı 116

FİŞEK, Gürhan (2011)“Öğrencilerin Yaşama ve Öğrenim Koşulları” Çalışma Ortamı Dergisi, Mayıs Haziran, Sayı 116

FİŞEK, Gürhan (2011) “İşçi Sağlığı İş Güvenliğinde Hesap Sorma“, Türk İş Dergisi, Mayıs.

FİŞEK, Gürhan (2011) Yitirilecek  Zaman Yok” Çalışma Ortamı Dergisi, Mart Nisan Sayı: 115

FİŞEK, Gürhan (2011) “Prof.Dr.Nusret H.Fişek : Bir Önderin Seyir Defteri”  HASUDER Halk Sağlığında Gündem (Elektronik Bülten)

FİŞEK, Gürhan (2010)  “Fabrikalarda ve İnşaatlarda Grup Halinde Beslenme”,  Çalışma Ortamı Dergisi, Eylül Ekim,  Sayı: 112

FİŞEK, Gürhan (2010)Etik Üzerine Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in Düşünceleri” Çalışma Ortamı Dergisi, Kasım Aralık, Sayı: 113

MAKAL, Ahmet (2010) “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği”, Çalışma ve Toplum, Sayı 25 “11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Tartışmaları Özel Sayısı”, Özel Sayı Editörü: Ahmet Makal, 2010/2, ss. 13-39.

MAKAL, Ahmet (2009) “100. Yıldönümünde İkinci Meşrutiyet, Çalışma Yasamı ve İsçi Hareketleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İktisat Dergisi, Sayı: 502, Mart-Nisan 2009, “1908’i Yeniden Düşünmek” Özel Sayısı, ss. 66-72.

MAKAL, Ahmet (2008) “Türkiye Emek Tarihinin Bir İzdüşüm Alanı Olarak ‘Edebiyat’”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 18 “10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Tartışmaları Özel Sayısı, Özel Sayı Editörü: Ahmet Makal, 2008/3, ss. 15-42

MAKAL, Ahmet (2008) “Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma İlişkileri Kongresi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Yayını, Ankara, ss. 19-41.

MAKAL, Ahmet (2008) “Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 16/1, ss. 11-26

MAKAL, Ahmet (2007) “‘Cumhuriyet’ten 21. Yüzyıla Türkiye’de Çalışma İlişkileri”, Güncel Sosyal Politika Tartışmaları – Cahit Talas Anısına, Yayına Hazırlayan: Berrin Ceylan-Ataman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, ss. 511-543.

MAKAL, Ahmet (2006)  “‘Cumhuriyet’ten 21. Yüzyıla Türkiye’de Çalışma İlişkileri”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Editör: Memet Zencirkıran, Nova Yayınevi, Ankara, ss. 375-398.

MAKAL, Ahmet (2006) “Zonguldak ve Türkiye Toplumsal Tarihinin Acı Bir Deneyimi Olarak ‘İş Mükellefiyeti’”, Zonguldak Kent Tarihi Bienali Bildiriler Kitabı, İstanbul, ss. 69-91.

MAKAL, Ahmet (2006) Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi ve Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih ve Toplum, Sayı: 3, Bahar, ss. 215-264.

MAKAL, Ahmet (2005) “65. Yılında Milli Korunma Kanunu, Çalışma İlişkileri ve İş Mükellefiyeti Üzerine Bir İnceleme”, Toplum ve Bilim, Sayı: 102, ss. 55-91.

MAKAL, Ahmet (2004)  “Türkiye’de 1946-1960 Dönemindeki Grev Tartışmaları ile Grevler Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (II) / İkinci Kısım: Türkiye’de 1946-1960 Döneminde Gerçekleşen Grevler Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Birikim, Sayı: 183, Temmuz, ss. 73-88.

MAKAL, Ahmet (2004) “Türkiye’de 1946-1960 Dönemindeki Grev Tartışmaları ile Grevler Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (I) / Birinci Kısım: Türkiye’de 1946-1960 Dönemindeki Grev Tartışmaları”, Birikim, Sayı: 182, Haziran, ss. 54-66.

MAKAL, Ahmet (2004) “Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye’de Çalışma İlişkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları, 47. Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul,  ss. 123-171.

MAKAL, Ahmet (2003) “Amele Birliği’nden Yeni İş Kanunu’na: Türkiye’de Çalışma İlişkilerinin 80 Yılı”, İktisat Dergisi, Sayı: 440, Ağustos, “Cumhuriyet’in 80 Yılı” Özel Sayısı, ss. 54-61.

MAKAL, Ahmet (2003) “Türkiye’nin İlk İş Kanunu: 1936 Tarihli ve 3008 Sayılı Yasa”, Tes-İş Dergisi, Sayı: 2003-3, Ağustos, ss. 18-26.

MAKAL, Ahmet (2003)  “Demokrat Parti Döneminde Bireysel Çalışma İlişkilerine Yönelik Hukuksal Düzenleme ve Uygulamalar”, Mülkiye, Mart-Nisan-Mayıs, Cilt: XXVII, Sayı: 239, ss. 279-318.

MAKAL, Ahmet (2002)  “Türkiye’de 1920-1963 Döneminde Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, 21 Cilt, Ankara, Cilt: 17, ss. 483-493.

MAKAL, Ahmet (2002) “Türkiye’de Tek Parti Dönemi ve Korporatizm Tartışmaları”, Toplum ve Bilim, Sayı: 93, Yaz, ss. 173-199.

MAKAL, Ahmet (2002) “Türkiye’nin Sanayileşme Sürecinde İşgücü Sorunu, Sosyal Politika ve İktisadi Devlet Teşekkülleri: 1930’lu ve 1940’lı Yıllar”, Toplum ve Bilim, Sayı: 92, Bahar 2002, ss. 34-70.

MAKAL, Ahmet (2001) “Türkiye’de Kamu Kesimi Çalışanlarının Maaş ve Ücretlerine İlişkin Gelişmeler: 1923-1963Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 3, Eylül, ss. 59-98.

MAKAL, Ahmet (2001) “Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Tarım Kesiminde İşgücü ve Ücretli Emeğe İlişkin Gelişmeler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, ss. 103-140.

MAKAL, Ahmet (2001) “Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Ücretli Kadın Emeğine İlişkin Gelişmeler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2001, ss. 117-155

MAKAL, Ahmet (2000) “Labour Relations of the Ottoman Empire at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Centuries”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, 4 Volumes, Yeni Türkiye Publications, Ankara, Volume Two: Economy and Society, pp. 798-820.

MAKAL, Ahmet (1999) “19. Yüzyıl Sonları, 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri”, Osmanlı, 12 Cilt, (Yayın Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Halil İnalcık), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, Beşinci Cilt: Toplum, ss. 86-109.

MAKAL, Ahmet (1998) “Korporatizm”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, İkinci Cilt, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayını, İstanbul,  ss. 289-291.

MAKAL, Ahmet (1990) “Grevlerin ve Lokavtların Nicel Boyutlarına İlişkin Ölçme ve Değerlendirme Sorunları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: XLV, Sayı: 1-4, Ocak-Aralık, ss. 243-254.

ORAN, Serter ve G. Ofluoğlu  (2011), “Farklı Ülke Deneyimleri Çerçevesinde Özel Emeklilik Programlarının Oluşumu ve Ortaya Çıkardığı Sonuçlar”, Kamu-İşC:12, S:1, 43-71.

ORAN, Serter (2011), “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Krizi, Sosyal Güvenliğin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programları”, (ed. S.Şahinkaya, İ.Ertuğrul) Bilsay KURUÇ’a Armağan, (s.933-966), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayınları.

TEZGEL, Osman ve Ş. Gökbayrak (2013) “The Effects of Gender Inequalities in Labor Market and Social Security System on the Womens Social Inclusion in Turkeyİş – Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, (15 /4), 39-59.

TEZGEL, Osman (2013) “Manüfaktürün Ortaya Çıkışı ve Fabrika Üretimine Geçişte Manüfaktürün Rolü: Emek Süreci Bağlamında Bir Değerlendirme” Çalışma İlişkileri Dergisi, (4/1), 98 – 11.

TOKSÖZ, Gülay, Rittersberger-Tılıç H. ve Çelik K. (2012) “The Reality Behind the Brand City: Working Poor”, MDGF, IOM Ankara.

TOKSÖZ, Gülay, Rittersberger-Tılıç H. ve Çelik K. (2012) “Marka Kentin Arkasındaki Gerçek: Çalışanların Yoksulluğu” MDGF, IOM Ankara.

TOKSÖZ Gülay, Ünlütürk Ulutas C. (2012) “Is migration feminized? A Gender and Ethnicity Based Review of the Literature on Irregular Migration to Turkey”, in S. Elitok, T. Straubhaar (eds.) Turkish Migration to Europe: Potentials, Challenges and Opportunities,  5th volume of the Edition HWWI, Hamburg University Press.

TOKSÖZ Gülay (2011) “Women’s Employment in Turkey in the Light of Different Trajectories in Development-Different Patterns in Women’s Employment”, Fe Dergi, 2011-3, No.2

TOKSÖZ Gülay, Kardam F. (2004) “Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview”, A.Ü. SBF Dergisi, 59/4, October-December 2004.

YILDIZ, Gaye B. (2014) “Türk İş Hukukunda Orantılılık İlkesi” Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:15, s.681-708.