GocveKadinemegisempozyumuafisAfis

Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi kadın emeği ilgili konulara özel bir önem vermektedir. 25 Ekim 2010’da Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği” başlıklı  sempozyumdan  sonra, 2011 yılında Türkiye’den Almanya’ya göçün 50. Yılı olması nedeniyle, göç ve kadın emeğini birleştiren bir bilimsel etkinlik Friedrich Ebert Vakfı ile birlikte  düzenlenmektedir

28 Kasım 2011 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak olan sempozyum  iki tema etrafında kurgulanacak ve ilk bölümde, 1960 ve 70’li yıllarda Türkiye’den başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine göç eden kadınların çalışma hayatına katılımları ile günümüzde çeşitli kuşaklardan göçmen kadınların, bulundukları ülkelerdeki eğitim, çalışma ve yaşam koşulları ele alınacaktır. İkinci bölümünde ise 1990’lı yıllardan itibaren çevresindeki ülkelerden göç almaya başlayan Türkiye’ye özellikle çalışma amacıyla gelen göçmen kadınların durumları irdelenecektir.

Sempozyuma alana ilişkin çalışmalarıyla ufuk açıcı olmuş bilim insanlarının, kadın örgütü temsilcilerinin ve kadın siyasetçilerin davet edileceği sempozyumun açılış konuşmasını bu yıl 90.yaşını kutlayacak olan  Prof. Dr. Nermin Abadan Unat  yapacaktır.