PROGRAM:

09:30-10:00 Kayıt

10:00-10:20 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Ahmet Makal, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Gülay Aslantepe, ILO Türkiye Direktörü

Prof. Dr. Celal Göle, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Sn. Ömer Dinçer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (katılımları halinde)

10:20-10:30 Tanıtım Filmi: ILO 90. Yılında

10:30-11:15 Konferans: Prof. Dr. Mesut Gülmez

İnsan Hakları Kuruluşu Olarak Uluslararası Çalışma Örgütü: 1919-2009

 

11:15-11:30 Çay-Kahve Arası

11:30-13:00 Panel ve Tartışma: ILO Temel Haklar Bildirgesi ve Türkiye’de Çalışma

Yaşamı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rüçhan Işık

Sn. Tuğrul Kudatgobilik, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Mustafa Kumlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Sn. Salim Uslu, HAK-İŞ Genel Başkanı

Sn. Süleyman Çelebi, DİSK Genel Başkanı

Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi

13:00-14:30 Yemek (Merkez Lokantası, Cebeci)

14:30-16:00 Panel: ILO Temel Haklar Bildirgesi ve Türkiye’de Çalışma Yaşamı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper Süzek

Prof. Dr. Ali Güzel

Prof. Dr. Tankut Centel

Prof. Dr. Gürhan Fişek

Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu

16:00-16:15 Çay-Kahve Arası

16:15-17:00 Tartışma

17:00-19:00 Kokteyl