Değerli Meslektaşlarımız,

        28-29 Nisan 2012 tarihlerinde İş Müfettişleri Derneği ve A.Ü.  Siyasal Bilgiler Fakültesi  Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezinin birlikte düzenlendiği  ” VI. ÇALIŞMA KONGRESİ’NE “ ve  derneğimizin düzenlediği ” 1. ÇALIŞMA YAŞAMINA KATKI ÖDÜLLERİ ”   törenine katılımınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

       İş Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu

          IV. ÇALIŞMA YAŞAMI KONGRESİ

                         Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Yeni Gelişmeler

 28 Nisan 2012

                         09.30- 10.00          Kayıt

                        10.00-10.15           Açılış Konuşmaları

                        Prof. Dr. Ahmet MAKAL –

                        A.Ü.Siyasal Bilgiler Fak.Araştırma ve    Uygulama Merkezi Müdüdürü

                        Yasemin YÜCESOY – İş Müfettişleri Derneği Genel Sekreteri

                        Ümit EFENDİOĞLU – İLO Türkiye Temsilcisi

I. Oturum                          10.15

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı

Oturum Başkanı : Prof.Dr.Ufuk AYDIN

      İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının Genel İlkeleri

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

    İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının Genel Değerlendirilmesi

   Doç.Dr. Levent Akın

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının İşverenlerin Sorumluluğu Yönünden Değerlendirilmesi

      TİSK/ Av. Ulaş YILDIZ

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi

    TÜRK-İŞ/  Özcan KARABULUT

 İş Sağlığı ve Güvenliği  Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi

      HAK-İŞ/ Sabahattin KORKMAZ

II. Oturum   13.30

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun İş Hukukuna Etkisi

Oturum Başkanı : Prof. Dr.Sarper Süzek

 Türk Borçlar Kanununun İş Hukukuna Etkisi

Prof. Dr.Nurşen Caniklioğlu 

 Türk Ticaret Kanunun İş Hukukuna Etkisi

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

 Türk Borçlar Kanununda İşçinin Kişiliğinin Korunması

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sevimli

29 Nisan 2012

              III. Oturum  

           İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gürhan FİŞEK

 İş Sağılığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Düzenlenmesi

ÇSGB/ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 İSG Hizmetleri Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

  TMMOB/ H.Candan DOĞAN

  İSG Hizmetleri Açısından İşyeri Hekimliği

TTB / Dr. Arif Müezzinoğlu

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

MESS/ Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL

İSG Hizmetleri Açısından Özel  Hizmet Kuruluşları

Gürbüz Yılmaz/ SG Danışmanı             

Panel 14.00

 Bireysel  İş Uyuşmazlıklarının 

Alternatif Çözüm Yolları

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kılıçoğlu

Türkiye’de İş Uyuşmazlıklarının İdari Yönden Çözümlenmesi ve İş Denetimi

Yasemin YÜCESOY  İş Müfettişleri Derneği Genel Sekreteri/

Türkiye’de Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Model Önerisi    

 Yrd. Doç.Dr. Muzaffer Koç/ İnönü Ünv.

Türkiye’de Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü ve Alternatif Çözüm

Yolları

Yargıtay9. Hukuk Dairesi Mustafa Akkuş

 Türkiye’de Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Model Önerisi

TİSK/ Av. Derya KARADEMİR

Türkiye’de Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Model Önerisi

 HAK-İŞ/ Av.Hüseyin ÖZ

 6. Türkiye’de Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Model Önerisi

 DİSK/ Ekin SARI

  28-29.NİSAN. 2012  A.Ü. ATAUM SALONU  CEBECİ YERLEŞKESİ  ANKARA

1.ÇALIŞMA YASAMINA  KATKI ÖDÜLLERİ  28.04.2012 CUMARTESİ  SAAT : 13.30