PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 1. GENEL HÜKÜMLER

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren ve çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi (SPAUM), Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün kurucusu Prof. Dr. Cahit TALAS’ın anısına, her yıl, sosyal politika alanında yazılmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerine ödül verir.

MADDE 2. AMAÇ

Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü, sosyal politika alanında özgün araştırma faaliyetlerini desteklemek ve genç araştırmacıları, bu alanda bilimsel çalışmalara özendirmek amacı ile verilmektedir.

MADDE 3. DUYURU

3.1. Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü’ne ilişkin duyuru her yıl Nisan ayı içerisinde yapılır.

3.2. Ödüle değer bulunan adaylar, Ekim ayı içinde SPAUM tarafından belirlenecek olan iletişim kanalları yoluyla açıklanır.

3.3. SPAUM, tarihler konusunda değişiklik yapmaya yetkilidir.

MADDE 4. ÖDÜLLER

4.1. Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü, Jüri tarafından doktora kategorisinde bir tez ile yüksek lisans kategorisinde bir teze verilir. Jüri, ödülü gerekli gördüğü durumlarda her kategoride birden fazla tez arasında paylaştırabilir. Ödül alanlara, ödül belgesi ve para ödülü verilir. Para ödüllerinin tutarı, her yıl SPAUM tarafından belirlenir.

4.2. Jüri tarafından yüksek lisans ve doktora kategorilerinde ödüle değer çalışma bulunamaması durumunda, ilgili kategoride ödül verilmeyebilir.

4.3.  Jüri, ödül alanlar dışında “övgüye değer” bulduğu tezleri de raporunda belirtir. “Övgüye değer” bulunan tezlerin sahiplerine SPAUM tarafından bir belge verilir.

4.4. Ödüller, her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Ödül sahipleri, ödül töreninde çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapabilirler.

4.5. SPAUM, ödül kazananların, ödül töreninin yapılacağı Ankara’ya ulaşım ve bu şehirde konaklama giderlerini karşılar.

MADDE 5. BAŞVURU, ADAY OLMA VE ADAY GÖSTERME

5.1. Her aday, kendisine ait, tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi ile Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü’ne başvurabilir.

5.2. Başvurular, her yıl Temmuz ayının son işgünü resmi çalışma saati bitimine kadar kabul edilir.

5.3. Adaylar, birden fazla kategoride ödüle başvuramazlar.

5.4. Ödüle aday gösterilecek tezlerin, başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde tamamlanmış ve kabul edilmiş olması gerekmektedir.

5.5.Ödüle aday gösterilecek tezlerin, daha önce bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.

5.6. Ödüle aday gösterilecek tezlerin Türkçe olması beklenmektedir. Ancak adaylar, Jüri’nin değerlendirebileceği diğer dillerde yazılmış tezlerle de başvurabilirler.

5.7. Adayların başvuru esnasında sunması gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

A)    Ödüle başvuru gerekçesi (en fazla 1000 kelime),

B)    Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı toplantılar),

C)    Tezin tamamlandığına ve kabul edildiğine ilişkin belgenin örneği.

5.8. Adaylar madde 5.6.’da sıralanan belgeleri eksiksiz olarak tamamladıktan sonra, tezin üç (3) basılı kopyasını ve bir (1) adet PDF formatında hazırlanmış CD’yi, SPAUM’a şahsen (elden), kargo veya posta yolu ile iletebilirler. Türkiye’de yazılmış olan tezlerin, YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne teslim edildikleri haliyle sunulmaları gerekir. Yapılacak incelemede, YÖK Ulusal Tez Merkezi ile farklılık bulunan tezlerin başvuruları iptal edilecektir.

5.9. Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü için Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile sosyal politika alanında faaliyet gösteren öğretim üyeleri de aday gösterebilirler.

5.10. SPAUM Yönetim Kurulu üyeleri ve Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü Jüri üyeleri, ödüller için aday gösteremezler.

5.11. Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü başvuru adresi:

Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Prof. Dr. Cahit TALAS – ÇEEİ Bölüm Odası, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cemal Gürsel Bulvarı, 06590 Cebeci/ANKARA

Tel:0 312 5951271 – 0 312 5951273 

e-posta: makal@politics.ankara.edu.tr

MADDE 6. DEĞERLENDİRME

6.1. Başvuru koşullarını sağlayan ve kurallara uygun biçimde başvurularını yapan adayların eserlerinin değerlendirilmesi, SPAUM’un oluşturacağı jüri tarafından gerçekleştirilir.

6.2. Jüri, Türkiye’deki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri ağırlıklı olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki öğretim üyeleri arasından seçilerek oluşturulur. Jüri beş (5) kişiden oluşur ve her yıl yeniden belirlenir.

MADDE 7. YETKİ

SPAUM, Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü’ne ilişkin tüm konularda yetkilidir.

MADDE 8. YÜRÜRLÜK

Bu esaslar, SPAUM Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.