PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından ülkemizde sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Prof. Dr. Cahit Talas anısına tesis edilen ve sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilecek olan “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”nün değerlendirme sonuçları belli olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik’ten oluşan jüri, “Doktora” kategorisinde Dr. Murat Özveri’nin, “Türkiye’de Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sistemin Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)” başlıklı tezini oybirliğiyle ödüle değer bulmuştur. Özveri’nin tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Sedat Murat’ın danışmanlığında tamamlanmış olan bir çalışmadır. Kocaeli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Murat Özveri, Çalışma ve Toplum dergisinin Genel Yayın Yönetmeni’dir ve Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde “Sendikalar Hukuku” ve “Sosyal Güvenlik Hukuku” dersleri vermektedir.

 

“Yüksek lisans” kategorisinde ise M. Onur Arun’un “A Contribution to the Poverty Studies in Turkey: With a Framework of Capability Approach: the Case of General Directorate of Social Assistance and Solidarity” (Türkiye’de Yoksulluk Çalışmalarına Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Katkı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Örneği) başlıklı çalışması oy çokluğuyla ödüle değer bulunmuştur. Çalışma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Yıldız Ecevit’in danışmanlığında tamamlanmıştır. İ. Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Arun, ODTÜ’de yüksek lisans çalışmalarını tamamladıktan sonra, İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Onur Arun, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde araştırma görevlisidir.

“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, 11 Ekim 2012, Perşembe günü saat 14.30’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak Ödül Töreni ile verilecektir. Ödül alan araştırmacıları kutlarken; kendilerine, ödül alan çalışmaların danışmanlığını yürütmüş olan hocalarımıza ve ödül için başvuran diğer adaylara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Ahmet Makal
SBF Sosyal Politika Merkezi Müdürü