Türk – İş ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen “Türk – İş Sendikacılık Akademisi”, 3 Kasım 2012 tarihinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı.
turk-is