Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu

Tarih: 13 Nisan 2012, Cuma

Yer A.Ü. SBF Prof. Aziz Köklü Salonu

               PROGRAM

12:30-13:00 Kayıt

13:00-13:15 Açılış Konuşması

Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

13:15- 14:00 Konferans

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağına Makro Bakış

Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi

14:00-14:30 Tartışma

14:30-14:45 Çay-Kahve Arası

14:45-17:00 Panel: Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağındaki Politika Eksenleri

Panel Yöneticisi Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu, Ankara Üniversitesi

İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi ve Güvencesizlik

Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

Ulusal İstihdam Stratejisi Kadınlara ve Gençlere Ne Getiriyor?

Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi

Eğitim- İstihdam İlişkisi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Üniversitesi

İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar, Muğla Üniversitesi

17:00-17:30 Tartışma

17:30-18:30 Kokteyl